Giả Kim Thuật
Giả Kim Thuật là một nghệ thuật vũ trụ...vạn vật được giải phóng khỏi sự kiềm tỏa của thời gian để đạt được một trạng thái hoàn hảo !

Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng GIẢKIMTHUẬT.COM

http://giakimthuat.com/css/img/logo.jpg

Điều Khoản Sử Dụng GIẢKIMTHUẬT.COM

Điều Khoản Sử Dụng

GIẢKIMTHUẬT cung cấp dịch vụ theo các điều khoản sau:
GIẢKIMTHUẬT có thể nâng cấp Điều khoản Sử dụng vào mọi lúc. 

MÔ TẢ DỊCH VỤ 

Chúng tôi là một nhóm mở gồm các thành viên là lập trình viên, sinh viên. Chúng tôi thiết kế các ứng dụng, tiện ích online và cung cấp , phân phối các bài viết hay về các chủ đề Tình Yêu - Cuộc Sống - Tâm Linh .

GIẢKIMTHUẬT không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự sử dụng không thích hợp cho bất cứ ứng dụng nào được cung cấp trên website. Tất cả người dùng phải chịu trách nhiệm cho cách sử dụng của riêng họ đối với mỗi ứng dụng. Nếu một người dùng không rõ hoặc không chắc về ứng dụng nào, khuyến khích hãy hỏi rõ ràng thông qua bảng thông báo hoặc email. 

NỘI DUNG WEBSITE

Các ứng dụng , nội dung bài viết trên website  thích hợp với nhiều độ tuổi khác nhau . Và không chứa các nội dung vi phạm nội quy chung của nhà nước cũng như quốc tế.

Nội dung có thể được tự xuất bản hoặc được sưu tầm từ nhiều nguồn khác .Và có ghi đầy đủ nguồn của nội dung nếu nó được sao chép từ một nguồn rõ ràng.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu gỡ nội dung nào đó . Nếu nội dung đó thuộc sở hữu của bạn và bạn không muốn xuất hiện trên website này. Tất nhiên chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu của bạn trước khi thực hiện gỡ bỏ nội dung.

© Giả Kim Thuật Sư 2010 - 2020 Xin ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website này